Druk historia choroby w lecznictwie - BabyUniversity.com - Baby and parenting forums and reviews
Forum Jump: 
 
Thread Tools
#1 of Old 02-12-2017, 11:16 AM - Thead Starter
Newbie
 
Join Date: Oct 2016
Posts: 7
Likes Earned: 0
Likes Given: 0
Arrow Druk historia choroby w lecznictwie

Jeśli nie liczymy druków recept to druk historia choroby pacjenta jest chyba najczęściej wykorzystywanym drukiem w szeroko rozumianym lecznictwie. 1. Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej uważa się za zabezpieczoną, jeżeli w sposób ciągły są spełnione łącznie następujące warunki:
1) jest zapewniona jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych;
2) jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;
3) są zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.
2. Zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej wymaga w szczególności:
1) systematycznego dokonywania analizy zagrożeń;
2) opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania;
3) stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń;
4) bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów;
5) przygotowania i realizacji planów przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej przenoszenia na nowe informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji.
3. Ochronę informacji prawnie chronionych zawartych w dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej realizuje się z odpowiednim stosowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach
Druk historia choroby stanowi część dokumentacji medycznej.
alfredmoon is offline  
Reply

Tags
druk historia choroby , druk historii choroby , historia choroby , historia choroby pacjenta , historia choroby poradni

Quick Reply
Message:
Options

Register Now

In order to be able to post messages on the BabyUniversity.com - Baby and parenting forums and reviews forums, you must first register.
Please enter your desired user name, your email address and other required details in the form below.
User Name:
If you do not want to register, fill this field only and the name will be used as user name for your post.
Password
Please enter a password for your user account. Note that passwords are case-sensitive.
Password:
Confirm Password:
Email Address
Please enter a valid email address for yourself.
Email Address:

Log-in

Human Verification

In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.Thread Tools
Show Printable Version Show Printable Version
Email this Page Email this Page


Forum Jump: 

Posting Rules  
You may post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are Off